Trong nhiều năm hoạt động tập đoàn Việt Thiên đã đúc kết phương châm hoạt động của toàn công ty và cũng như của mỗi cá nhân với 6 điều – 24 chữ:

  1. Kỹ thuật cá nhân – Từng cá nhân trong công ty phải luôn trau dồi rèn luyện bản thân cả đức lẫn tài.
  2. Phối hợp hiệp đồng – Luôn đề cao tinh thần làm việc theo nhóm, biết phối hợp tốt với nhau thành một tập thể vững mạnh và đạt hiệu quả công việc cao nhất.
  3. Ưu tiên chất lượng – Chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu, tập đoàn Việt Thiên có thể đánh đổi thời gian, công sức và tiền bạc với mục tiêu đạt chất lượng cao nhất!
  4. Tư duy đổi mới – Luôn cải thiện cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề; luôn làm mới suy nghĩ; không đi theo lỗi mòn, quy củ.
  5. Tùy biến linh hoạt – Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm của từng cá nhân và cả tập thể để một cách linh hoạt nhằm đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu mới từ công việc.
  6. Phát triển vững bền – Từng bước phát triển một cách vững chãi; khẳng định uy tín, chứng minh khả năng, phát triển thương hiệu